Mobirise
Mobirise

AUDIT

Audit ISO/IEC 27001

Norma międzynarodowa standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. 

Mobirise

TECHNOLOGY

Bezpieczeństw przetwarzania danych

Monitorning wizyjny


Mobirise

CONSULTING

Ochrona danych osobowych

Mediacje

Szkolenia w zakresie IT

O mnie

Aleksandra Czarnobaj
- inspektor ochrony danych
- audytor ISO 27001
- mediator

Dane kontaktowe

Klauzula informacyjna

E-mail
 aleksandra.czarnobaj@wp.pl

Telefon
 +48 602 255 075


Łącza

Klauzula informacyjna
Audit
Technology
Consulting
OdoEdu
Urząd Ochrony Danych