html5 templates

KLAUZULA INFORMACYJNA

1


Administratorem Państwa danych osobowych jest Aleksandra Czarnobaj, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą.

Dane Administratora Danych Osobowych:
Aleksandra Czarnobaj
ul. Radzyńska 16 D/2
82-500 Kwidzyn

nr telefonu: +48 602 255 075

e-mail:
 aleksandra.czarnobaj@wp.pl
 iod@e-atc.pl

NIP: 5811331271.

2


Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie:
 imię, nazwisko,
 adres e-mail,
 numer telefonu,
 adres
 nazwa firmy.

3


Przetwarzanie tych danych jest konieczne dla realizacji usług wynikających z zapytań, umów, zamówień.

4

 
Podstawa dla przetwarzania:
a) Umowa na świadczenie usług (art.6 ust.1 lit.b RODO)

b) Ciążący obowiązek prawny (art.6 ust.1 lit.c RODO)

c) Prawnie uzasadniony interes w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art.6 ust.1 lit.f RODO) 

5


Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów z poza Unii Europejskiej, ani innych odbiorców danych osobowych.

6


Państwa dane osobowe przechowywane będą w okresie wykonywania usługi, do czasu jej zakończenia i rozliczenia.

W każdej chwili macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich edytowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz możliwości ich przeniesienia (w szczególności historii transakcji).

Prawo to mogą Państwo zrealizować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, korespondencyjnie bądź za pomocą poczty elektronicznej.

7


Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla procesu realizacji usług dla Państwa. 

W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę pisemnie na adres Administratora danych  bądź adres poczty elektronicznej.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8


Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora jest niezgodne z prawem.

9


Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.