how to create your own web page

Consulting

doradztwo, szkolenia, outsourcing

Inspektor ochrony danych

Ochrona danych osobowych

Outsourcing stanowiska Inspektora Ochrony Danych

Doradztwo i szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych

Kompleksowe dostosowanie szkoły/placówki/firmy
do wytycznych RODO.

Mediator

Mediacje

Mediacje karne

Mediacje rodzinne

Mediacje w sprawach nieletnich

Szkolenia

Szkolenia w zakresie IT


Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych zgodnie z normą ISO/IEC 27001

Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym
i prywatnym