free bootstrap themes

Technology

Technologie Informacyjno - Komunikacyjne (ICT)

Bezpieczeństwo przetwarzania

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

Zasady

pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych;

zapewnienie ciągłości w zakrsie poufności, integralności, dostępności i odpornościsy stemów i usług przetwarzania;

zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego

regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania

Urządzenia ICT

Sprzęt komputerowy

Sprzęt komunikacyjny

Monitoring wizyjny

Usługi ICT

Oprogramowanie

Usługi IT

Usługi telekomunikacyjne